BOSWIEFS MOESTUIN

Foto_Front2

Boswiefs Moestuin, een initiatief van Gerdien van Stijn, ligt verscholen in de bossen van Epe. Omgeven door een wilde-bloemenweide liggen enkele in cultuur gebrachte kweektuinen waar biologisch wordt gewerkt. Om konijnen, wilde varkens, reeën en herten te weren, worden deze delen van het terrein met hek- of rasterwerk beschermd.

 

Foto_Front

Het Boswief met de Jonge Schicht
(zonder kapje maar met 1-persoons cabine)

 

WERKWIJZE-ACHTERGROND

Boswiefs Moestuin is niet meer en niet minder dan een fors uit de hand gelopen hobby. Plezier staat voorop! Daarbij spelen een niet aflatende nieuwsgierigheid en de vergroeidheid met het buitenleven en culinaire interesse een grote rol. Bij het streven naar een groter niveau van zelfvoorziening is het zelf kweken van lekkere spullen langzamerhand tot een bepaalde expertise gegroeid. De kweekwijze is biologisch, het uitgangsmateriaal soms niet, en dan betreft het vaak bijzondere soorten. Het gaat altijd om de culinaire toepasbaarheid en meerwaarde. “Historische groente” komt alleen voor meerdere jaren in beeld als het lekker is. Geen hysterische groente dus. Er wordt geteeld “van de koude grond”, slechts met folie/tuinbouwvlies kan het groeiseizoen wat worden opgerekt buiten de door het klimaat bepaalde grenzen van half april tot half oktober.

 

Vanaf 2017 worden in de moestuin en tuin in het kweekseizoen, en in het atelier in het winterseizoen, cursussen en workshops aangeboden die een synthese Meditatie en Mindfulness nastreven. Zie hiervoor onder “Nieuw in 2017″.

Go to Top